Bản đồ phủ sóng DVB T2

Cập nhật bản đồ phủ sóng DVB T2 của MobiTV mới nhất

Bản đồ phủ sóng DVB T2 của MobiTV khu vực miền Bắc

Bản đồ phủ sóng DVB T2 của MobiTV khu vực miền Bắc

Cập nhật bản đồ phủ sóng DVB T2 của MobiTV mới nhất chi tiết các tỉnh ở khu vực miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định…

07/12/2016

Xem thêm

Cập nhật bản đồ phủ sóng DVB T2 của MobiTV khu vực miền Nam

Cập nhật bản đồ phủ sóng DVB T2 của MobiTV khu vực miền Nam

Tại khu vực miền Nam, sóng DVB T2 của MobiTV đã phủ 18/20 tỉnh. Kingtek cập nhật bản đồ phủ sóng DVB T2 của MobiTV 2016 chi tiết từng tỉnh ở khu vực phía Nam

07/12/2016

Xem thêm