Danh sách kênh FTV

Chuyên mục cập nhật danh sách kênh miễn phí và trả tiền của đầu thu FTV

Danh sách kênh trên đầu thu FTV CFT-8888 tiện ích 2 trong 1

Danh sách kênh trên đầu thu FTV CFT-8888 tiện ích 2 trong 1

Với hơn 40 kênh miễn phí cộng thêm 46 kênh có phí, danh sách kênh trên đầu thu FTV CFT-8888 đem đến cho khán giả Việt những tiện ích 2 trong 1.

07/12/2016

Xem thêm

Gói kênh miễn phí của đầu thu FTV có bao nhiêu kênh?

Gói kênh miễn phí của đầu thu FTV có bao nhiêu kênh?

Không chỉ xem được khoảng hơn 40 kênh miễn phí, đầu thu FTV còn bắt được thêm 15 kênh miễn phí của MobiTV. Xem truyền hình không phí thỏa thích trên đầu thu FTV

07/12/2016

Xem thêm

Danh sách kênh thuộc hệ trả tiền trên đầu thu FTV của MobiTV

Danh sách kênh thuộc hệ trả tiền trên đầu thu FTV của MobiTV

Đầu thu FTV không chỉ xem truyền hình miễn phí còn có thể xem gói kênh trả tiền hấp dẫn của MobiTV. Kingtek cập nhật danh sách kênh thuộc hệ trả tiền của đầu thu FTV

07/12/2016

Xem thêm